01

Mottakskontroll importplanter 

Alle planter som importeres til Norge skal registreres i skjematjenesten til mattilsynet, samt et plante sunnhetssertifikat skal medfølge sendingen.


Ved ankomst og før plantene blir tatt i bruk skal det gjennomføres en mottakskontroll, som blant annet bekrefter at plantene er fri for skadegjørere og er korrekt iht. sunnhetssertifikatet.


Plante og importkontroll tar seg av hele mottakskontrollen, samt innmelding i skjematjenesten for din bedrift.

02

Logistikk og mellomlagring


Plante og importkontroll AS har et tett samarbeid med en av Nordens største transportører av planter.


Vi disponerer flere terminaler som vi benytter til utførelse av mottakskontroll, samt mellomlagring før transport ut til sluttkunde. 


VI vil sammen med transportør hjelpe din bedrift med å finne den mest optimale løsningen.03

Rådgivning


Om din bedrift har behov for rådgivning på tema import, plantehelse, eksport eller andre områder bistår vi gjerne med dette.


Vi kan også utarbeide egne kurs som gir

kompetanseheving til de ansatte. Bedriften får selv mulighet til å påvirke hvordan kurset skal strukturers opp.


Videre kan vi bistå ut utarbeidelse av internkontroll systemer, internrevisjon og lukking av avvik.

04

Fortolling


Vi har systemer som lar oss gjennomføre fortolling av planter og andre varer som blir importert til Norge.